Monitorgroep

Schoolleiders en onderzoekers ontwikkelen samen de kennisbasis voor schoolleiders.

Een onderzoeker leest alle publicaties over schoolleiders: vakbladen, beleidsnotities, wetenschappelijke publicaties enz. en neemt deze inzichten op in MaxQDA, een instrument voor kwalitatief onderzoek.

De monitorgroep, bestaande uit schoolleiders en onderzoekers, analyseren de inzichten en kijken wat dit betekent voor schoolleiders en voor de doorontwikkeling van de kennisbasis van schoolleiders. Moet de beroepsstandaard worden aangepast? Moeten professionaliseringsthema’s worden geactualiseerd? Zijn er nieuwe professionaliseringsthema’s nodig? Zien we dat er grote maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn die het onderwijs gaan veranderen? De monitorgroep bespreekt deze analyse met andere schoolleiders, met wetenschappers en met stakeholders van de schoolleider. De voorstellen voor actualisering van de kennisbasis worden uiteindelijk door het bestuur van het Schoolleidersregister PO - bestaande uit schoolleiders en bestuurders - vastgesteld.