Duurzame ontwikkeling in het primair onderwijs, een toekomst- en ontwikkelingsgericht perspectief

Hoe kan het primair onderwijs leerlingen toerusten om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling? En wat heeft een basisschool nodig om hier planmatig aan te kunnen werken?

De schooldirecteuren van de kenniskring ‘Duurzame ontwikkeling in het primair onderwijs’ hebben in het schooljaar 2021-2022 het model van de Whole School Approach (WSA-model) voor duurzame ontwikkeling als kader gebruikt voor het beantwoorden van deze vragen. Dit model gaat uit van zes aandachtsgebieden.

WSA-aandachtsgebied Vraag
Visie Waartoe leren we?
Curriculum Wat leren we?
Pedagogiek en didactiek Hoe leren we?
Gebouw en bedrijfsvoering Waar leren we?
Professionele ontwikkeling Van wie leren we?
Omgeving Met wie leren we?


De kenniskring heeft beschreven hoe je per aandachtsgebied invulling kunt geven aan het thema binnen het primair onderwijs. Benieuwd hoe de schooldirecteuren uit de kenniskring dit hebben aangepakt? Op de website staat alle informatie.

Het nieuwe professionaliseringsthema ‘Duurzame ontwikkeling in het primair onderwijs’ is toegevoegd aan de kennisbasis voor schooldirecteuren in het primair onderwijs.

Professionaliseringsthema's vormen samen met de beroepsstandaard en de trends de kennisbasis van schooldirecteuren. Schooldirecteuren en onderzoekers ontwikkelen samen de kennisbasis. Het Schoolleidersregister PO faciliteert de ontwikkeling van de kennisbasis. Bekijk de animatie waarin dit wordt toegelicht.

Opleiders en besturen kunnen een aanvraag indienen om aanbod dat aansluit bij dit nieuwe thema en relevant is voor schooldirecteuren in het primair onderwijs vooraf te laten waarderen. Geaccrediteerd professioneel beoordelaars kunnen een aanvullende aanvraag indienen.