Curriculumontwikkeling op school: de rol van de schoolleider

Wat moet een schoolleider weten over curriculum en schooleigen curriculumontwikkeling? En vanuit een handelingsperspectief: waar moet de schoolleider zich op richten?

De schoolleiders van de kenniskring ‘Curriculumontwikkeling op school’ hebben in het schooljaar 2021-2022 aan de hand van vier centrale kwesties rond curriculumontwikkeling op school kennis ontsloten over dit thema.

Curriculumontwikkeling op school: relevante kwesties voor de schoolleider.
Bij de uitwerking van elke kwestie wordt ingegaan op de rol van de schoolleider als verbindende schakel in het schooleigen curriculum. De kwesties draaien om:

  • Welke keuzes maak je en welke schooleigen accenten leg je in het curriculum op basis van de schoolvisie? 
  • Hoe stimuleer je leraren om eigen doelen te stellen binnen/naast de wettelijk voorgeschreven kaders?
  • Hoe zorg je dat het curriculum niet uit balans raakt door een eenzijdige focus op meetbare doelen?
  • Hoe ontwikkel je een gezamenlijke taal en gedeeld gedachtegoed over je schoolcurriculum?


Benieuwd hoe de schoolleiders uit de kenniskring dit hebben aangepakt? Op de website staat alle informatie: een boek met overzichtsartikel en interviews met de schoolleiders, kenniskaarten en een poster.
In het overzichtsartikel lees je hoe de schoolleider kan reflecteren op de curriculumkeuzes die op school worden gemaakt.

Naast de uitwerking van de kwesties hebben de schoolleiders kenniskaarten ontwikkeld op vier onderwerpen die relevant zijn voor de schoolleider: Visie en curriculum, onderwijskwaliteit en curriculum, keuzeruimte en curriculum en teamontwikkeling en curriculum.

Een poster met voor de schoolleider herkenbare uitspraken leidt de schoolleider naar de verschillende kenniskaarten toe. Het doel is om schoolleiders bewust te maken van het curriculumvraagstuk.

Het nieuwe professionaliseringsthema ‘Curriculumontwikkeling op school’ is toegevoegd aan de kennisbasis voor schoolleiders in het primair onderwijs.
Professionaliseringsthema's vormen samen met de beroepsstandaard en de Trends de kennisbasis van schoolleiders. Schoolleiders en onderzoekers ontwikkelen samen de kennisbasis. Het Schoolleidersregister PO faciliteert de ontwikkeling van de kennisbasis. Bekijk de animatie waarin dit wordt toegelicht.
 

Opleiders en besturen kunnen een aanvraag indienen om aanbod dat aansluit bij dit nieuwe thema en relevant is voor schoolleiders in het primair onderwijs vooraf te laten waarderen. Geaccrediteerd professioneel beoordelaars kunnen een aanvullende aanvraag indienen.