Taakverbreding

Pestgedrag aanpakken, integratie, zorgtaken, achterstandenbeleid, verbindingen met sport en kinderopvang: scholen worden van alle kanten aangemoedigd om hun functie te verbreden. De landelijke en lokale politiek speelt daar een rol in, maar ook ouders verwachten vaker dat de school een ‘one-stop-shop’ is voor onderwijs, sport en cultuur. Kenniscentra constateren dat er grenzen zijn aan de opdracht van de school. Volgens hen wordt het steeds belangrijker om als school(bestuur) een scherpe visie op die opdracht te hebben en die te gebruiken om keuzes te maken.