Participatie

In de participatiesamenleving neemt iedereen die dat kan verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de overheid. De overheid heeft minder te besteden en doet tegelijk een toenemend appèl op burgers en organisaties – óók scholen – om iedereen mee te laten doen. Passend onderwijs is te zien als een uiting van die trend. Een uitvloeisel zou op termijn ook kunnen zijn dat meer ruimte ontstaat voor scholen, ouders en leerlingen om het heft samen meer in handen te nemen. De vraag is dan hoe de expertise van ouders bij de school is te betrekken en hoe zij zich daarin tot elkaar verhouden.