Individualisering en informalisering

De traditionele samenleving met haar vaste structuren verdwijnt steeds verder uit beeld. Instituties en gezag – óók dat van de leraar – zijn niet langer vanzelfsprekend. Door het verdwijnen van houvast zijn mensen voor de waarden waarop ze zich baseren steeds meer op zichzelf aangewezen. Van hen wordt ook steeds meer zelfsturing verwacht. Daarin een weg te vinden vraagt persoonsvorming en burgerschap, met een open houding en wederzijds begrip als een gezamenlijke basis. Kenniscentra signaleren dat voor die vorming in toenemende mate naar scholen wordt gekeken. Openheid en begrip spelen eveneens een rol in de relatie met ouders, die zich naar scholen meer zijn gaan opstellen als een kritische consument.