Diversiteit en tweedeling

De toenemende diversiteit in de samenleving is te merken in de klas. Schoolklassen zijn hooguit nog in leeftijd homogeen. Het aantal ‘traditionele’ huishoudens is afgenomen door scheidingen en samengestelde gezinnen. Ook instroom van nieuwe Nederlanders en passend onderwijs zorgen voor toenemende verschillen. Die diversiteit stelt schoolleiders en schoolbestuurders enerzijds voor uitdagingen. Hoe geef ik onderwijs op maat? En hoe zorg ik ervoor dat verschillen tussen ouders niet uitmonden in ongelijkheid in het onderwijs? Tegelijk is steeds meer bewijs dat leerlingen in gemengde groepen meer van elkaar leren en dat voor onderwijsteams iets soortgelijks geldt. Diversiteit is daarmee ook een kracht en een kans om het leren te versterken.