Beleidsmatige aandacht voor professionalisering

Het kunnen anticiperen op voortdurende veranderende brengt een inherente noodzaak om te professionaliseren met zich mee. Veel schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals nemen zelf verantwoordelijkheid. Kenniscentra verwachten dat ook de politieke aandacht voor professionalisering van onderwijspersoneel onverminderd zal voortduren.