Klachten- en bezwaarregeling

Heeft u een klacht over de wijze waarop het Schoolleidersregister PO zich in een bepaalde gelegenheid jegens u heeft gedragen, dan kunt u een klacht indienen bij het Schoolleidersregister PO. Lees hiervoor de klachtenregeling

Bent u schoolleider en wenst u een verzoek in te dienen tot heroverweging van een voorbereidingsdocument en/of eindreflectie in het kader van 'Schoolleiders waarderen schoolleiders', dan verwijzen wij u graag naar de Bezwaarregeling 'Schoolleiders waarderen schoolleiders'

Bent u schoolleider en wenst u bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van de Commissie Registratie, dan verwijzen wij u graag door naar het registerreglement

Bent u opleider en wenst u bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van de Commissie Accreditatie, dan verwijzen wij u graag door naar de Bezwaarregeling accreditatie