Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de wijze waarop het Schoolleidersregister PO zich in een bepaalde gelegenheid jegens u heeft gedragen, dan kunt u een klacht in te dienen bij het Schoolleidersregister PO. Lees hiervoor de klachtenregeling. 

Bent u opleider en wenst u bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van de Commissie Certificering, dan verwijzen wij u graag door naar de Bezwaarregeling Professionaliseringsaanbod.