Waardevolle gesprekken bij u op school: schoolleiders over ethische dilemma’s

Dagelijks komen schoolleiders kleinere en grotere ethische dilemma’s tegen. Welke keuzes maken zij? Het Schoolleidersregister PO organiseert regiobijeenkomsten in het land en gaat bij scholen langs. Bijeenkomsten met verdieping waar schoolleiders direct in hun beroepspraktijk profijt van hebben. De reacties zijn heel positief.

Waar ligt voor schoolleiders de grens waar zij niet overheen gaan en waarom ligt die daar? Schoolleiders hebben dagelijks te maken met ethische dilemma’s
Met beperkte middelen zorgen schoolleiders voor het best mogelijke onderwijs voor alle leerlingen. Ze ontkomen er niet aan tegengestelde belangen af te wegen en keuzes te maken. Verdiepen ze zich in de ernst van een situatie van een leerling met een moeilijke thuissituatie en wanneer komen ze in actie? Wat doen ze met de groep als de leerkracht ziek is? Zetten ze technologie in om kinderen gezond gedrag aan te leren?

Interesse in een gesprek over ethische dillema’s met schoolleiders tijdens een directieberaad?  
Bel (030) 234 73 60 en dan bespreken we de mogelijkheden. Denk aan een korte presentatie over de vier ethische kaders voor schoolleiders, waarna vervolgens collega-schoolleiders met elkaar in gesprek gaan over ethische dilemma’s uit de dagelijkse praktijk.

Schoolleiders over ethisch leiderschap: bekijk de filmpjes of luister de podcasts over herkenbare casuïstiek
De uitzendingen met groepen schoolleiders kunt u hier terugkijken. Luistert u liever naar een podcast? Klik dan op onderstaande link: