De school in een netwerksamenleving: de rol van de schoolleider

Schoolleiders vervullen een verbindende rol tussen leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, schoolbestuurders en de omgeving van de school. Zij vormen de spil in de sociale netwerken van professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het leren van leerlingen. Het opbouwen, onderhouden en verder ontwikkelen van deze sociale netwerken is een belangrijk onderdeel van hun beroep.

  • Welke sociale netwerken bestaan er binnen de school en wat is de rol van de schoolleider hierbij?
  • Hoe kan de schoolleider deze sociale netwerken versterken met het oog op de verbetering van het onderwijs?
  • Welke sociale netwerken zijn er binnen een samenwerkingsverband om kinderen thuisnabij onderwijs aan te bieden?
  • Welke factoren kunnen het functioneren van deze sociale netwerken positief beïnvloeden om thuisnabij onderwijs voor elk kind te realiseren?

In de schooljaren 2020-2022 heeft een kenniskring van schoolleiders samengewerkt aan ontsluiting van kennis over het thema ‘De school in een netwerksamenleving’. Zij ontwikkelden in nauwe samenwerking met onderzoekers nieuwe inzichten over hun sleutelpositie in een veelzijdig web van sociale relaties in en om de school.

Benieuwd hoe zij dit hebben aangepakt? Op de website staat alle informatie, een TED talk en een boek met overzichtsartikel en interviews met de schoolleiders.

Het nieuwe professionaliseringsthema ‘De school in een netwerksamenleving’ is toegevoegd aan de kennisbasis voor schoolleiders in het primair onderwijs.