Een nieuw register

Het Schoolleidersregister PO implementeert een nieuw register (ICT-systeem). We stappen over op PE-online. PE-online wordt door honderden beroepsregisters gebruikt. De applicatie bevat standaard heel veel functionaliteit en biedt daarnaast de mogelijkheid van doorontwikkeling.

Wat betekent dit voor schoolleiders?

 • Geaccrediteerde opleidingen voor de basis- en herregistratie worden opgenomen in een van de drie (na-)scholingsagenda’s, die door iedereen te raadplegen zijn. De informatie over de opleidingen wordt beheerd door de opleiders zelf: de agenda’s zijn overzichtelijker dan de voormalige opleidingscatalogus, geven meer informatie en bieden meer zoekmogelijkheden. Opleiders werken op dit moment hard aan de invoering van de informatie, maar je kunt er al een kijkje in nemen.
   
 • Met de invoering van dit nieuwe register verdwijnt het onderscheid in titel tussen adjunct-directeuren en directeuren. 
  Iedereen die geregistreerd is krijgt de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Aan deze titel wordt een predicaat toegevoegd om het kwalificatieniveau aan te geven: in opleiding, niveau 1, niveau 2 of master. Afhankelijk van het kwalificatiebewijs kan men zich registreren als:
  RDO in
  opleiding
  voor wie (binnenkort) een geaccrediteerde
  opleiding voor de basisregistratie volgt
  RDO niveau 1 voor wie in het bezit is van een kwalificatiebewijs
  type basisbekwaam of ‘leidinggeven 1’
  RDO niveau 2 voor wie in het bezit is van een kwalificatiebewijs
  type vakbekwaam of ‘leidinggeven 2’
  RDO master voor wie in het bezit is van een afgeronde NVAO-
  geaccrediteerde masteropleiding die aansluit bij
  de beroepsstandaard voor schoolleiders
  in het primair onderwijs
 • Met de invoering van het nieuwe register kunnen schoolleiders ook herregistreren als zij even ‘in between jobs’ zijn.
   
 • Aanbieders van vooraf gewaardeerd aanbod ten behoeve van de herregistratie kunnen in het nieuwe register aangeven welke schoolleiders hun aanbod met goed gevolg hebben afgerond. Dat heet ‘presentie aangeven’. Herregistratiepunten worden automatisch verwerkt in het account van de schoolleider. Zij hoeven dan geen diploma of certificaat meer te uploaden in het register.

Informatie

Zodra het nieuwe register live is volgt de informatie over de wijze waarop men kan inloggen. Vragen? Stuur gerust een e-mail of bel 030-2347360.