06 juli Commissie Registratie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De commissie bestaat uit schoolleiders die deze taak vervullen naast hun reguliere werkzaamheden. Zij nemen maandelijks besluiten over honderden registratie- en herregistratieaanvragen. De administratieve afhandeling van de aanvragen neemt vervolgens enkele weken in beslag. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen worden besluiten schriftelijk gecommuniceerd.