Uitstel basisregistratie

Verzoek tot uitstel basisregistratie

Uw registratienummer staat in uw persoonlijke registeraccount onder het kopje ‘Mijn gegevens’
Alleen in bijzondere omstandigheden is verzoek tot uitstel van de registratieplicht mogelijk. De Commissie Registratie bekijkt of uw persoonlijke omstandigheden voldoende aanleiding geven voor uitstel.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Akkoordverklaring(verplicht)

Let op: Mocht u bij verzending een foutmelding krijgen bij gebruik van de browser Edge, dan verzoeken wij u gebruik te maken van een andere browser.