Uitstel basisregistratie

Verzoek tot uitstel basisregistratie

Uw registratienummer staat in uw persoonlijke registeraccount onder het kopje ‘Mijn gegevens’

Alleen in bijzondere omstandigheden is verzoek tot uitstel van de registratieplicht mogelijk. De Commissie Registratie bekijkt of uw persoonlijke omstandigheden voldoende aanleiding geven voor uitstel.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Schoolleidersregister PO bewaart gegevens totdat uw uitstelverzoek is behandeld. Deze termijn is in het kader van de Archiefwet vastgesteld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Let op: Mocht u bij verzending een foutmelding krijgen bij gebruik van de browser Edge, dan verzoeken wij u gebruik te maken van een andere browser.