Uitschrijven

U kunt zich alleen uitschrijven uit het Schoolleidersregister PO indien u volgens de cao niet meer verplicht bent tot registratie. Lees hierover meer in het registerreglement.

We kunnen uw verzoek tot uitschrijving in behandeling nemen als:

  • u de einddatum van uw overeenkomst met bestuur heeft ingevuld in uw persoonlijke account;
  • de jaarlijkse eigen bijdrage is voldaan en
  • u onderstaand formulier volledig invult en verzendt. Hiermee geeft u expliciet opdracht tot uitschrijving uit het Schoolleidersregister PO. 

Verzoek tot uitschrijving

Uw registratienummer staat in uw persoonlijke registeraccount onder het kopje ‘Mijn gegevens’
Akkoordverklaring(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

In het privacyreglement kunt u nalezen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt nadat u bent uitgeschreven.

Akkoordverklaring(verplicht)

Na ontvangst van uw opdracht start de uitschrijfprocedure met een herroepingstermijn van zes weken. 

Titel RDO

Nadat u bent uitgeschreven, heeft u geen recht meer op het gebruik van de titel RDO en het daarbij behorende beeldmerk.