Uitschrijven

U kunt zich alleen uitschrijven uit het Schoolleidersregister PO indien u volgens de cao niet meer verplicht bent tot registratie. Lees voor verzending de informatie onder het formulier goed door.

Verzoek tot uitschrijving

Uw registratienummer staat in uw persoonlijke registeraccount onder het kopje ‘Mijn gegevens’

Reden uitschrijving

Met het oog op de cao-bepalingen zal worden beoordeeld of uitschrijving kan plaatsvinden

Akkoordverklaring *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de bijeenkomst.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de bijeenkomst.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de bijeenkomst.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

totdat uw uitschrijving is gerealiseerd. Deze termijn is in het kader van de Archiefwet vastgesteld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

* verplichte velden

Let op: Mocht u bij verzending een foutmelding krijgen bij gebruik van de browser Edge, dan verzoeken wij u gebruik te maken van een andere browser.

Belangrijke informatie

Door het invullen en verzenden van dit formulier geeft u expliciet opdracht tot uitschrijving uit het Schoolleidersregister. Na ontvangst van uw opdracht start de uitschrijfprocedure. Bij het verwijderen van uw account moet het Schoolleidersregister een herroepingsperiode van 6 weken in acht nemen, gerekend vanaf de datum dat de opdracht is verleend. Hierdoor blijft uw account na uw opdracht nog enige tijd zichtbaar.

Datum uitdiensttreding

Omdat registratie een cao verplichting is voor directieleden in het primair onderwijs kunnen wij geen account verwijderen wanneer er een actieve overeenkomst met bestuur in het account vermeld staat.
Wij vragen u daarom uitdrukkelijk om de datum van uw uitdiensttreding als schoolleider in uw account in te vullen. Het Schoolleidersregister PO staat technisch niet toe dat u een datum in de toekomst invult. U kunt de wijziging daarom pas op of na de datum van uw uitdiensttreding in het register invullen

Titel RDO of RADO

Met verwijdering van uw gegevens uit het Schoolleidersregister PO vervalt uw eventuele RDO of RADO registratie. Nadat uw account verwijderd is, heeft u geen recht meer op het gebruik van de titel RDO of RADO en het daarbij behorende beeldmerk. Voor het verwijderen van uw gegevens hanteren wij het privacyreglement en registerreglement.

Account behouden (tijdelijk geen schoolleider)

Bent u tijdelijk niet werkzaam als schoolleider? Vul in uw account dan de einddatum in van uw laatste overeenkomst met bestuur. Op deze manier blijft u wel ingeschreven. Zodra u weer een overeenkomst met bestuur heeft als schoolleider, geeft u dit op in uw account. Als u hiervoor kiest hoeft u dit formulier niet in te vullen en op te sturen.

Tip: gebruik een privé-e-mailadres. Dan kunnen we u altijd goed bereiken.