Laat je horen: doe mee aan het onderzoek naar de werkcontext van schooldirecteuren in het primair onderwijs!

Het Arbeidsmarktplatform PO voert, in opdracht van de cao-partijen (AOb, CNV Onderwijs, AVS, FvOv en de PO-Raad) een onderzoek uit naar de werkcontext van schooldirecteuren in Nederland. Jouw input helpt om de huidige werkcontext van schooldirecteuren beter te begrijpen en mogelijk te verbeteren.

Om dit goed in kaart te brengen zijn er twee vragenlijsten opgesteld: één voor schooldirecteuren en één voor de betrokkenen rondom schooldirecteuren (zoals leraren, ondersteunend personeel, intern begeleiders, ouders en (G)MR-leden).

Vragenlijst voor schooldirecteuren
Als schooldirecteur in het primair onderwijs ken je de uitdagingen en de kansen van het beroep als geen ander. Wat zijn jouw verwachtingen over je rol als schooldirecteur en in hoeverre voldoet je werk in de praktijk aan deze verwachtingen? Wat maakt jouw functie aantrekkelijk? En welke ontwikkelingen en uitdagingen dragen hieraan bij? Hoe ervaar je de ondersteuning door bestuur, HR, financiën en ICT en sluit dit aan bij jouw behoeften? Deel jouw ervaringen via de online vragenlijst.


Vragenlijst voor andere betrokkenen
Hoe zie jij als werkgever of medeweker het werkpakket van de schooldirecteuren waar zij mee te maken hebben? Welke ontwikkelingen hebben invloed op het werk van de schooldirecteuren? Waar liggen behoeftes voor ondersteuning door bestuur, HR, financiën en ICT? Wat hebben schooldirecteuren nodig om hun werk goed te kunnen doen? Deel jouw ervaring en mening!


Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Je kunt de vragenlijst tussentijds opslaan en later verdergaan. Invullen kan tot en met 8 juli 2024.