Strategisch personeelsbeleid; aanbevelingen vanuit een ecologisch perspectief

Strategisch personeelsbeleid: wat omvat het en wat maakt het complex? Die complexiteit vraagt om een nieuwe kijk op strategisch personeelsbeleid, namelijk een ecologisch perspectief, waarin oog is voor de gelaagdheid van strategisch personeelsbeleid en de verschillende perspectieven en waarden van alle betrokken actoren. Het ecologisch perspectief mondt uit in een caleidoscopisch model voor strategisch personeelsbeleid in het onderwijs en concrete handvatten voor schooldirecteuren in het primair onderwijs.

De schooldirecteuren van de kenniskring ‘Strategisch personeelsbeleid’ hebben onder leiding van Piety Runhaar in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 vanuit een brede blik het thema onderzocht en in kaart gebracht.

Benieuwd hoe de schooldirecteuren uit de kenniskring dit hebben aangepakt? Op de website staat alle informatie.

Het professionaliseringsthema ‘Strategisch personeelsbeleid’ is een actualisatie van het thema ‘HRM in het onderwijs’.

Professionaliseringsthema's vormen samen met de beroepsstandaard en de trends de kennisbasis van schooldirecteuren. Schooldirecteuren en onderzoekers ontwikkelen samen de kennisbasis. Het Schoolleidersregister PO faciliteert de ontwikkeling van de kennisbasis. Bekijk de animatie waarin dit wordt toegelicht.