Vervolgonderzoek zij-instromende schooldirecteuren gaat van start!

In 2023 organiseerden het Schoolleidersregister PO en de PO-Raad de Gesprekstafel Zij-instromende schooldirecteuren. Opleiders, bestuurders, Hrm’ers en zij-instromende schooldirecteuren gingen in gesprek over de onderwijsinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische expertise waarover zij-instromende schooldirecteuren zouden moeten beschikken.

Om hier antwoord op te krijgen is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. De resultaten, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek lees je in dit rapport, de samenvatting van het rapport vind je hier.

In navolging is Brechtje Poldermans, in het kader van haar masteropleiding, een vervolgonderzoek gestart. Voor haar onderzoek gaat zij onder meer in gesprek met de opleiders, zij-instromers die al enkele jaren als directeur werkzaam zijn in het primair onderwijs en bestuurders.

Wil je als zij-instromend schooldirecteur (in opleiding) of als bestuurder meewerken aan dit vervolgonderzoek?
Neem dan contact op met Brechtje via: b.poldermans@schoolleidersregisterpo.nl

Brechtje Poldermans en het masteronderzoek
Brechtje heeft de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) in Utrecht gevolgd. Na haar afstuderen, had zij behoefte aan meer kennis over de verschillende complexe vraagstukken in het onderwijs. Zij koos voor een master publiek management bij bestuur- en organisatiewetenschappen. Brechtje: “Omdat ik niet zonder meer kon doorstromen heb ik eerst een minor gevolgd. Ik deed drie vakken en stond daarnaast drie dagen per week als invaller voor de klas op verschillende basisscholen in Utrecht.” Tegelijkertijd werkte zij mee aan een onderzoek naar het behoud van onderwijsprofessionals in Utrecht. Ze deed dit via een Professionele Leergemeenschap, bestaande uit academische leraren die werkzaam zijn in het onderwijs en graag meer uitgedaagd willen worden. Aan het onderzoek werkten dertien scholen mee. Zie hier de uitkomst van dit onderzoek.

“Tijdens mijn masterstudie heb ik veel geleerd over de publieke sector en hoe complex veel vraagstukken hierbinnen zijn. Voor mijn masterscriptie onderwerp ben ik in gesprek met professor Mirko Noordegraaf die veel onderzoek heeft gedaan naar publieke professionals. Ik wil daar graag ook de beleidsmatige kant overheen leggen. Hij heeft mij in contact gebracht met het Schoolleidersregister PO. Mijn onderzoek is gericht op legitiem schoolleiderschap van zij-instromende schooldirecteuren in het po en welke voorbereidingen hier een bijdrage aan leveren. Het onderzoek heeft als doel meer te weten te komen over factoren en omstandigheden die maken dat zij-instromende schooldirecteuren worden geaccepteerd op scholen. Ik ga hiervoor onder meer in gesprek met de aanbieders van opleidingen, maar ook zij-instromende schooldirecteuren in opleiding, schooldirecteuren die al een aantal jaar als zij-instromer werkzaam zijn en bestuurders die hier ervaring in hebben. Het uiteindelijke doel is om inzichtelijker te krijgen hoe deze mensen worden opgeleid en hier beter in te kunnen adviseren.”