Over welke onderwijsinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische expertise dienen zij-instromende schooldirecteuren te beschikken om goed te kunnen functioneren als schooldirecteuren?

Om hier antwoord op te krijgen is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder bestuurders en schooldirecteuren in het primair onderwijs en opleiders van schoolleidersopleidingen.

Aanleiding
Het toenemende personeelstekort is een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs en stelt scholen voor een enorme opgave. Voor scholen is het steeds lastiger om iedere dag, vijf dagen per week, goed onderwijs te verzorgen. De gevolgen hiervan zijn voelbaar voor alle betrokkenen. Naast het lerarentekort loopt het tekort aan schooldirecteuren ook op.

Een mogelijke oplossing voor het schooldirecteurentekort die bestuurders inzetten is het aantrekken van een ervaren leidinggevende van buiten het onderwijs.

Wat moet je weten om een goede schooldirecteur te worden?
Het inventariserende onderzoek had als doel om meer inzicht te krijgen in de expertise waarover zij-instromende schooldirecteuren zouden moeten beschikken om goed leiding te kunnen geven aan een school.

Lees de opzet van het onderzoek, de resultaten, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het inventariserende onderzoek:

Een samenvatting van het rapport vind je hier: