Campagne-update: wat zijn de reacties en resultaten van de radiocampagne, hoe vaak zijn interviews op LinkedIn bekeken en hoeveel animo is er voor de Schooldirecteurenpodcast? We praten je bij.

We vinden dat het belang van het beroep meer erkenning verdient en dat schooldirecteuren meer gewaardeerd moeten worden. Daarvoor is het nodig dat meer mensen meer weten over het beroep. Het Schoolleidersregister PO laat zien dat zowel individuele schooldirecteuren als de beroepsgroep werken aan hun ontwikkeling. Daar profiteren leraren en leerlingen van.

We willen heel Nederland laten weten dat het beroep van schooldirecteur van groot belang is voor de kwaliteit van het onderwijs
Daarom ging half november de radiocampagne van start (‘Namens heel Nederland: schooldirecteuren bedankt’). De campagne was zo opgezet dat we ruim 9.000.000 Nederlanders bereikten. In de eerste week met een spotje zonder afzender om de nieuwsgierigheid te prikkelen. We lazen enthousiaste berichten op social media. Na een week onthulden we dat het Schoolleidersregister PO de afzender is. Vanaf dat moment zien we een toename van circa 10% aan websitebezoekers ten opzichte van eenzelfde periode ervoor.

Podcast
In december verwezen we in de radiospot naar de podcastserie ‘Schooldirecteurenpodcast’.

Hier zijn gesprekken te beluisteren met Boris van der Ham en schooldirecteuren die vertellen over hun beroep en hun school. In de afleveringen bespreken ze onder andere de uitdagingen en successen over het leiden van een school. De podcasts zijn inmiddels ruim 1.800 keer gedownload.

In januari was de radiocampagne gedurende twee weken te horen.

Reacties
We ontvangen en lezen vooral positieve reacties op de radiospot. Ook zijn er luisteraars die zich aan het spotje ergeren of verwonderlijk reageren.

In de krant kwam de radiocampagne ook voorbij. Er stond een column met een kritische noot, gevolgd door positieve ingezonden brieven en reacties.

‘Waarom is er een radiospotje voor schooldirecteuren?’ Daar wilde het radioprogramma Spraakmakers graag meer over weten. Ze bezochten vorige week Bas Vernooij, lid van het bestuur van het Schoolleidersregister PO, om hier tijdens hun uitzending aandacht aan te besteden.

Zij-instromende schooldirecteuren
Zichtbaarheid en bekendheid van het beroep van schooldirecteur is hard nodig, het tekort aan schooldirecteuren in het primair onderwijs loopt op. Al ruim 15% inmiddels. Een mogelijke oplossing voor het tekort is ervaren leidinggevenden van buiten het onderwijs aan te trekken.

Daarom liep naast de radiocampagne een LinkedIncampagne om bij deze doelgroep het beroep van schooldirecteur onder de aandacht te brengen. Gedurende vijf weken plaatsten we tien ervaringsverhalen van zij-instromers op LinkedIn. Deze schooldirecteuren vertellen waarom ze overstapten naar het onderwijs en hoe dat bevalt. De interviews zijn ruim 475.000 keer op LinkedIn weergegeven.

Aandacht voor de inhoud en de impact van het beroep
We kunnen vaststellen dat de radio- en LinkedIncampagne hebben bijgedragen aan meer zichtbaarheid van het beroep van schooldirecteur. En daar blijft het Schoolleidersregister PO zich voor inzetten!