Over welke expertise moeten zij-instromende schooldirecteuren beschikken?

Het tekort aan schooldirecteuren in het primair onderwijs is inmiddels opgelopen tot zo’n 14%. Besturen in het primair onderwijs nemen steeds vaker zij-instromende schooldirecteuren aan.
Deze ervaren leidinggevenden van buiten het onderwijs brengen interessante en verrijkende ervaring mee uit andere sectoren. We zien vele zij-instromers succesvol een school leiden.

Anders dan schooldirecteuren die eerst leraar zijn geweest hebben zij-instromers doorgaans minder expertise op het gebied van vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek.

Dat roept de vraag op welke kennis voor het goed aansturen van een school in het PO noodzakelijk is, zodat deze kennis in de opleidingen voor zij-instromende schooldirecteuren opgenomen kan worden. 

Om hier een zo goed mogelijk beeld van te krijgen, zetten we een vragenlijst uit onder besturen, schooldirecteuren, opleiders én leraren. 

Jouw mening telt! We nodigen je van harte uit om bijgaande vragenlijst voor 15 september 2023 in te vullen
Deelname is volledig anoniem en kost minder dan 10 minuten van jouw tijd.