Ontwikkelingen en spanningsvelden 2022

Schooldirecteuren doen ertoe! Voor de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling.

Schooldirecteuren en onderzoekers houden de kennisbasis van schooldirecteuren in het primair onderwijs, bestaande uit de beroepsstandaard, professionaliseringsthema’s en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (trends) actueel. Ontwikkelingen rondom schoolleiderschap worden jaarlijks gemonitord. Dat gebeurt onder andere door globaal bij te houden wat er gepubliceerd wordt over schoolleiderschap in de media, adviesrapporten, beleidsdocumenten en wetenschappelijke- en vakpublicaties.
 

Benieuwd wat de belangrijkste bevindingen van de monitoring in 2022 waren? Lees hier het rapport: