Nieuw aanbod voor de basis- en herregistratie

De Commissie Accreditatie neemt besluiten over opleidingen en assessments voor de basisregistratie en professionaliseringsaanbod voor de herregistratie. In mei 2023 is het aanbod uitgebreid.  
 

Voor onderstaande organisatie is aanbod voor de basisregistratie geaccrediteerd:

Amplio College
Schoolleidersopleiding Basisbekwaam
Toetsend Assessment Basisbekwaam
Toetsend Assessment Vakbekwaam

Geaccrediteerd aanbod voor de basisregistratie vind je in deze scholingsagenda.

Voor onderstaande organisaties is aanbod voor de herregistratie geaccrediteerd:

Gaat je voorkeur voor je herregistratie uit naar het volgen van een opleiding uit het professionaliseringsaanbod waaraan vooraf herregistratiewaarde is toegekend, dan heb je een ruime keuze. Aan je ontwikkeling kun je ook achteraf een herregistratiewaarde laten toekennen, door een professioneel beoordelaar of door het voeren van een professionele dialoog met twee andere schoolleiders.

Professionaliseringsaanbod waaraan vooraf herregistratiewaarde is toegekend vind je in deze nascholingsagenda. Staat jouw opleiding of cursus er niet bij? Laat het ons weten, dan nemen we contact op met de aanbieder om te informeren of ze het aanbod willen laten accrediteren.

In mei 2023 is het vooraf gewaardeerde professionaliseringsaanbod uitgebreid met:

Avansplus Improving Professionals
Leidinggevende Integraal Kindcentrum

de Rolf groep
Een reis langs Hollandse meesters (en juffen)
Laat je visie leven en leiden
Van moeizaam veranderen naar duurzaam verbeteren
De schoolleider doet ertoe bij de basisvaardigheden
Persoonlijk leiderschap in een lerende organisatie

Dyade Academy
Leergang Verandermanagement
Leergang Impactvol Leiderschap

E-WISE
Startende leerkrachten begeleiden en behouden met een goed inductietraject
Het Columbusmodel met je team op verkenningstocht naar de 21e-eeuwse vaardigheden
Leidinggeven aan gelukkig werkende teams
Voorbereiden op een inspectiebezoek: doe maar gewoon je ding

Jan Jutten Training en Ontwikkeling BV
Leiding geven aan verandering in een lerende school
Begrijpen voor ingrijpen 2: leiderschap en archetypen
Verbindend Leiderschap

Passerel BV
Bouwen aan een morele gemeenschap

Saxion
NDV Dalton Leidinggevende

Vollekr8 Academy
Psychologie voor de Leidinggevende
Certified Teammanager (post-HBO)

WIAL Nederland B.V. 
Executive - Certified Action Learning Coach