Lees de samenvatting en nabeschouwing van 'Leading Collaborative Innovation in Schools'

Het proefschrift 'Leading Collaborative Innovation in Schools' (Samenwerkend innoveren op scholen) van Angela de Jong toont het belang aan van schoolleiders en leraren die samen leidinggeven aan ‘samenwerkend innoveren’. Samenwerkend innoveren vraagt om een gezamenlijke, gespreide benadering waarin zowel horizontale als verticale werkrelaties in een school betrokken zijn.

Het onderzoek van De Jong laat zien dat teams met meer gespreid leiderschap een meer gezamenlijke ‘spirit’ hebben om het onderwijs te verbeteren. “Teamleden gaan dan voorbij aan formele (leiderschaps)rollen en werken vanuit een intrinsieke motivatie meer collectief aan schoolbrede onderwijsverbetering.”

Aart Westerduin, opleidingsmanager civiele techniek aan de Hogeschool Rotterdam, heeft een korte samenvatting van het proefschrift gemaakt. Aan het einde volgt zijn nabeschouwing.