Ga met collega’s in gesprek over spanningsvelden: wat schuurt in de beroepspraktijk?

Schooldirecteuren werken samen met onderzoekers in een monitorgroep aan de ontwikkeling en actualisering van hun kennisbasis. Het Schoolleidersregister PO faciliteert dit. Hier vind je een animatie hoe hieraan wordt gewerkt. Jaarlijks brengt de monitorgroep in kaart wat spanningsvelden van schooldirecteuren zijn.

Bij spanningsvelden gaat het om de verschillende, tegenstrijdige opvattingen die er in de samenleving leven over goed onderwijs en die de school binnen komen
Uit alles wat in 2022 over het primair onderwijs is geschreven zien we de volgende spanningsvelden opdoemen:

  • Onderwijs op maat en kansengelijkheid
  • Kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen
  • Aandacht voor basisvaardigheden en de brede ontwikkeling
  • Lerarentekort en onderwijskwaliteit

Deze tegenstrijdige geluiden, opvattingen en belevingen belanden op het bordje van schooldirecteuren. Zij moeten, samen met hun team, binnen deze spanningsvelden keuzes maken voor het onderwijs binnen hun school.

Welke positie kies jij en waarom? Gun jezelf zo’n mooi inhoudelijk gesprek
Dat doen we in één-op-één gesprekken, maar ook in groepjes tijdens bijvoorbeeld een directieoverleg. Je staat weer eens stil bij fundamentele keuzes die gemaakt zijn. Ook doe je nieuwe inzichten op door de verhalen, overwegingen en reflecties van anderen te horen, het ‘eigen verhaal’ aan te scherpen en deze nog beter voor het voetlicht te brengen. Alle gesprekken samen levert kennis op uit de beroepspraktijk die ons helpt de kennisbasis verder te ontwikkelen.

Wij komen graag bij je langs! Bel (030) 234 73 60.