Dave Ensberg, directeur-bestuurder van Jantje Beton en voorzitter van de Maatschappelijke Alliantie, is per 15 maart 2023 benoemd als voorzitter van de Adviesraad van het Schoolleidersregister PO

Hij volgt Roel in ’t Veld op, wiens tweede termijn afloopt. De leden van de Adviesraad van het Schoolleidersregister PO vertegenwoordigen belanghebbenden van het primair onderwijs.

"Goed onderwijs voor kinderen valt en staat met de kwaliteit van het leiderschap op school. Dat heb ik ervaren als leerling, maar ook als schoolbestuur in het primair onderwijs en nu als maatschappelijke partner van het primair onderwijs. Ik voel me vereerd dat ik mag bijdragen aan de kwaliteit van schoolleiders in Nederland. En daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs aan alle kinderen in ons Koninkrijk" aldus Dave Ensberg.
 

Bestuursvoorzitter Boris van der Ham is blij met de benoeming van Dave Ensberg. ‘Met Dave krijgen we een voorzitter van de Adviesraad met ervaring in maatschappelijke organisaties in en rondom het primair onderwijs’.

De Adviesraad adviseert het Schoolleidersregister PO over de ontwikkeling van de kennisbasis van schoolleiders
De kennisbasis bestaat uit de beroepsstandaard, professionaliseringsthema’s en trends. In deze animatie kunt u zien hoe schoolleiders samen met onderzoekers en belanghebbenden werken aan hun kennisbasis. 

Schoolleiders spelen de hoofdrol bij het Schoolleidersregister PO
Schoolleiders zitten in het bestuur, in de commissies die registratie- en accreditatiebesluiten nemen én zijn betrokken bij de ontwikkeling van de kennisbasis van schoolleiders. Schoolleiders monitoren en analyseren samen met onderzoekers ontwikkelingen die van invloed zijn op het beroep van schoolleiders en ontsluiten kennis hierover.

Sterk Staaltje Schoolleiderschap
Schoolleiders werken individueel én als beroepsgroep voortdurend aan hun ontwikkeling. Dat doen ze voor zichzelf én voor anderen.
Het Schoolleidersregister PO stimuleert de ontwikkeling van individuele schoolleiders en van de beroepsgroep. De ontwikkeling van de beroepsgroep mag gezien worden.