Schoolleiders in gesprek over spanningsvelden: wat schuurt in de beroepspraktijk?

Schoolleiders werken samen met onderzoekers in een monitorgroep aan de ontwikkeling en actualisering van hun kennisbasis. Het Schoolleidersregister PO faciliteert dit. Hier vindt u een animatie hoe hieraan wordt gewerkt. Jaarlijks brengt de monitorgroep in kaart wat spanningsvelden van schoolleiders zijn.

Bij spanningsvelden gaat het om de verschillende, tegenstrijdige opvattingen die er in de samenleving leven over goed onderwijs en die de school binnen komen
Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor de basisvaardigheden versus aandacht voor de brede ontwikkeling, kansengelijkheid versus het maximale halen uit elk kind of het lerarentekort lokaal versus regionaal aanpakken. Deze tegenstrijdige geluiden, opvattingen en belevingen belanden op het bordje van schoolleiders. Zij moeten, samen met hun team, binnen deze spanningsvelden keuzes maken voor het onderwijs binnen hun school.

Over deze spanningsvelden en met name hoe schoolleiders hiermee omgaan, gaat het Schoolleidersregister met hen in gesprek
Dat doen we in één-op-één gesprekken, maar ook in groepjes tijdens bijvoorbeeld een directieoverleg. Zo’n gesprek met collega’s helpt schoolleiders stil te staan bij fundamentele keuzes die gemaakt zijn, nieuwe inzichten op te doen door de verhalen, overwegingen en reflecties van anderen te horen, het ‘eigen verhaal’ aan te scherpen en deze nog beter voor het voetlicht te brengen. Alle gesprekken samen levert kennis op uit de beroepspraktijk die ons helpt de kennisbasis verder te ontwikkelen.

Gun schoolleiders zo’n mooi inhoudelijk gesprek tijdens een directieoverleg (of ander moment)!
Het gesprek over spanningsvelden is een betekenisvol gesprek over wat schuurt in de beroepspraktijk van schoolleiders. Wij komen graag bij u langs! Bel (030) 234 73 60.