Bestuurder Chris Dam benoemd als bestuurslid Schoolleidersregister PO

Sinds 1 oktober 2022 is Chris Dam bestuurslid van het Schoolleidersregister PO. Hij is voorgedragen door de PO-Raad.
Chris Dam is bestuurder van de Akker in Oldebroek, een stichting met zeven scholen in het basisonderwijs.

Voorzitter Boris van der Ham is blij met de benoeming van Chris Dam:
‘Met Chris hebben we opnieuw een sterke schoolbestuurder in het bestuur. We hebben er alle vertrouwen in dat hij een goede bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders hebben de hoofdrol bij het Schoolleidersregister: in het bestuur, bij het ontwikkelen van de kennisbasis of als lid van commissies die registratie- en accreditatiebesluiten nemen. Met de benoeming van Chris onderstrepen we het belang van het perspectief van schoolbestuurders in het bestuur van het Schoolleidersregister PO.’

Wie zitten er in het bestuur?
Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, schoolleiders op voordracht van de AOb, AVS en CNV Schoolleiders en een bestuurder op voordracht van de PO-Raad. Bestuursleden worden benoemd voor de termijn van vier jaar met een mogelijkheid voor een tweede termijn.