Waar vind je alle opleidingen?

Geaccrediteerd aanbod voor de basis- en herregistratie is door iedereen te raadplegen in de (na-)scholingsagenda’s:

Schoolleidersregister PO – Basisregistratie
Schoolleidersopleiding, relevante NVAO-geaccrediteerde masteropleiding, toetsend assessment, EVC-procedure (Erkenning van eerder verworven competenties) en IDW (Individuele diplomawaardering).

Schoolleidersregister PO - Vooraf waarderen t.b.v. herregistratie
Professionaliseringsaanbod waaraan vooraf herregistratiewaarde is toegekend en masters.

Schoolleidersregister PO – Overig aanbod t.b.v. herregistratie
Professionaliseringsactiviteiten waaraan achteraf herregistratiewaarde wordt toegekend zoals professioneel beoordelaars en schoolleiders waarderen schoolleiders. Daarnaast vind je hier de BKO onderzoeken.

Kun je je opleiding niet vinden?
Laat het ons weten, dan nemen we contact op met de aanbieder om te informeren of ze interesse hebben om het aanbod te laten accrediteren. Bel (030) 234 73 60 of stuur ons een e-mail.