Je kunt inloggen in het nieuwe register!

Het nieuwe register is online! Dit betekent dat je kunt inloggen in je nieuwe account.

Ben je schoolleider met een account in het Schoolleidersregister PO? Dan heb je op 13 oktober 2022 een e-mail ontvangen met persoonlijke informatie over hoe je kunt inloggen in je nieuwe account.

Neem contact met ons op als je dit bericht niet hebt ontvangen: 030 234 73 60.