Certificering opleidingen

De certificering van opleidingen is zes jaar geldig. Net als bij NVAO-geaccrediteerde opleidingen volgt na zes jaar, op verzoek van het opleidingsinstituut, een nieuwe beoordeling van de opleiding. Een onafhankelijk visitatiepanel beoordeelt of de kwaliteit, het niveau en de inhoud in voldoende mate aansluiten bij de leiderschapspraktijken uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Om als schoolleider te kunnen registreren met één van deze opleidingen, moet het diploma uitgegeven zijn voor het einde van de certificering.

Marja Creemers, directeur van het Schoolleidersregister PO, geeft antwoord op veelgestelde vragen

 • Waarom is certificering van opleidingen belangrijk voor schoolleiders?
  ‘Bij een gecertificeerde opleiding is vastgesteld dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de leiderschapspraktijken die voor schoolleiders PO cruciaal zijn. Zo wordt geborgd dat schoolleiders in beginsel toegerust zijn voor hun taken.'
   
 • Na zes jaar verloopt de certificering. Waarom volgt het Schoolleidersregister daarbij de richtlijnen van de NVAO?
  ‘We willen er zeker van zijn dat de opleidingen van minimaal dezelfde kwaliteit zijn als NVAO-geaccrediteerde opleidingen (het accreditatieorgaan van door OCW erkende opleidingen in het hoger onderwijs). Veel schoolleidersopleidingen hebben een niveau tussen bachelor en master in, daarom kan de NVAO deze opleidingen niet accrediteren. Door op dezelfde manier te beoordelen gebruiken we dezelfde meetlat als voor bachelors en masters wordt gebruikt. Bovendien worden schoolleidersopleidingen vaak gegeven door hogescholen. Omdat we vanaf 2021 alle nieuwe beoordelingsrapporten op de website publiceren kun je als schoolleider de kwaliteit van de schoolleidersopleidingen vergelijken.’
   
 • Hoe pakt het Schoolleidersregister dit aan?                    
  ‘Bij de beoordeling en besluitvorming zijn schoolleiders betrokken. We hebben aan het waarderingskader van de NVAO een criterium toegevoegd: aan het visitatiepanel neemt als expert een praktiserend schoolleider deel. Daarnaast toetsen we of de opleiding aansluit op de beroepsstandaard, dat is immers de inhoudelijke meetlat. De beroepsstandaard bevat de gedeelde waarden en opvattingen van schoolleiders over de beroepspraktijk en is getoetst aan de wetenschap. Theorie en praktijk komen op deze manier goed samen. Het visitatiepanel schrijft een beoordelingsrapport over de opleiding. Vervolgens neemt op basis van dit rapport de Commissie Certificering, bestaande uit schoolleiders en experts, het certificeringsbesluit.’                   
   
 • Wat gebeurt er als een schoolleider een diploma krijgt dat gedateerd is na het verstrijken van de certificering?
  'Als een schoolleider al bezig is met een opleiding en de certificering van deze opleiding wordt ingetrokken, dan is er niets aan de hand. Een certificering eindigt nadat het laatste diploma van de schoolleiders, die ten tijde van de visitatie nog in opleiding zijn, is uitgereikt. Dit is anders voor schoolleiders die nog moeten starten: zorg dat je weet dat bij aanvang de opleiding gecertificeerd is!’
   
 • Verwacht je dat alle opleidingsinstituten een nieuwe certificeringsaanvraag indienen?
  ‘Ja, ik denk het wel, maar dat is uiteraard een keuze van de opleider zelf.’
   
 • En denk je dat ze in voldoende mate aansluiten bij de leiderschapspraktijken uit de geactualiseerde beroepsstandaard?
  ‘Zeker, het zou gek zijn als dit nu ineens afwijkt. De leiderschapspraktijken zijn inhoudelijk niet heel anders dan de competenties die in de vorige beroepsstandaard beschreven waren. De beroepsstandaard is nu completer met bijvoorbeeld meer aandacht voor leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs en persoonlijk leiderschap. Zes jaar geleden viel op dat een onderwerp als bedrijfsvoering weinig aandacht kreeg. Ik ben benieuwd of we bij de nieuwe certificeringsronde zien of bedrijfsvoering meer aandacht krijgt.’


Certificering
Wil je weten tot wanneer jouw opleiding gecertificeerd is? Je kunt dit terugvinden in dit overzicht.

Laat je informeren
Neem bij twijfel contact op met het instituut waar je de schoolleidersopleiding volgt. Voor jou is het belangrijk om te weten of jouw opleiding nog gecertificeerd is door het Schoolleidersregister PO op het moment dat je de opleiding afrondt.