Schoolleiders en onderzoekers ontwikkelen samen kennisbasis voor Schoolleiders PO

De kennisbasis van schoolleiders PO bestaat uit de beroepsstandaard met een beschrijving van leiderschapspraktijken van de schoolleider, professionaliseringsthema’s met beschrijvingen van kennisdomeinen die relevant zijn voor schoolleiders PO en uit een beschrijving van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die het beroep van schoolleiders beïnvloedt. 

De ontwikkeling en het onderhoud van de kennisbasis vindt plaats door schoolleiders samen met wetenschappers.

Op dinsdag 2 maart is een monitorgroep van schoolleiders en onderzoekers ingesteld. Samen verzamelen ze alles wat geschreven wordt over het beroep van schoolleiders: wetenschappelijke inzichten, beleidsdocumenten, vakbladen. Ook wordt geregeld gesproken met onderzoeksbureaus die maatschappelijke ontwikkelingen in kaart brengen. Twee keer per jaar wordt van de verzamelde data een analyse gemaakt om besluiten te kunnen nemen over welke kennis moet worden ontsloten, welke onderdelen van de kennisbasis moeten worden geactualiseerd en op welke punten nader onderzoek gewenst is.