Boris van der Ham nieuwe bestuursvoorzitter Schoolleidersregister PO

Boris van der Ham (47) is per 1 april 2021 de nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO. Van der Ham volgt Ursie Lambrechts op die - na de maximale termijn van 8 jaar - aftreedt als bestuursvoorzitter.

 

Blij met goede opvolger’
Het bestuur van het Schoolleidersregister PO is blij dat Boris van der Ham de voorzittershamer van Ursie Lambrechts wil overnemen. Hij is een ervaren bestuurder in de zorg, het bedrijfsleven en de cultuur. Naast zijn bestuursfuncties is hij ook acteur en schrijver. Ook was hij tussen 2002 en 2012 lid van de Tweede Kamer, waar hij zich onder meer bezighield met het onderwijs. 

De eerste acht jaar van het Schoolleidersregister PO
Ursie Lambrechts is de eerste bestuursvoorzitter van de Stichting Schoolleidersregister PO, een rechtsopvolger van de Nederlandse Schoolleiders Academie. In de afgelopen acht jaar is het Schoolleidersregister PO opgebouwd en zijn er mooie successen geboekt: het aantal schoolleiders dat een schoolleidersopleiding met succes heeft afgerond is meer dan verdubbeld. Schoolleiders in het PO werken ook ná het behalen van het diploma verder aan hun professionalisering. Er is in deze eerste 8 jaar niet alleen gewerkt aan het stimuleren van de professionalisering van de individuele schoolleider. Ook de beroepsgroep als geheel ontwikkelt zich. In samenwerking met wetenschappers hebben schoolleiders hun beroepsstandaard recentelijk geactualiseerd en werken kenniskringen van schoolleiders en wetenschappers verder aan de kennisbasis voor schoolleiders.

Ursie Lambrechts: ”Eerlijk gezegd ben ik er best wel een beetje trots op hoe het Schoolleidersregister zich ontwikkeld heeft. Ik draag dan ook met een gerust hart de voorzittershamer over aan Boris van der Ham.”

Boris van der Ham: “Schoolleiders zijn cruciaal voor het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dat kunnen schoolleiders alleen maar goed blijven doen als ze zich -individueel en als beroepsgroep- blijven ontwikkelen. En dat mag gezien worden. Samen met de schoolleiders wil ik als voorzitter van het Schoolleidersregister PO zorgen dat hun beroepsregister verder verbetert en de kwaliteit van schoolleiders in het PO voor het voetlicht wordt gebracht. Ik wil graag een benaderbare voorzitter zijn en kijk uit naar de samenwerking. Ursie Lambrechts wil ik veel dank zeggen voor haar onvermoeibare inzet en resultaatgerichtheid voor dit Schoolleidersregister.”  

Bestuur Stichting Schoolleidersregister PO
Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, schoolleiders op voordracht van de AOb, AVS en CNV Schoolleiders en een bestuurder op voordracht van de PO-Raad. Bestuursleden worden benoemd voor de termijn van vier jaar met een mogelijkheid voor een tweede termijn.

Sterk Staaltje Schoolleiderschap
Schoolleiders werken individueel én als beroepsgroep voortdurend aan hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor anderen.
Het Schoolleidersregister PO stimuleert de ontwikkeling van individuele schoolleiders en van de beroepsgroep. De ontwikkeling van de beroepsgroep mag gezien worden.