Verificatie-audits herregistratie staan op de website

Een auditteam, bestaande uit een schoolleider PO en een auditor, beoordeelt de kwaliteit van de uitvoering van professionaliseringsaanbod. Bij de voorbereiding, uitvoering en afronding krijgt het auditteam ondersteuning van een van de medewerkers van het Schoolleidersregister PO.

Jaarlijks worden minimaal vijf aanbieders van gecertificeerd professionaliseringsaanbod bezocht om te beoordelen of de uitvoering van het aanbod wordt uitgevoerd zoals aangegeven bij de certificering. De Commissie Certificering, bestaande uit schoolleiders en opleiders, besluit aan de hand van het verificatie-auditrapport of de certificering gehandhaafd kan worden. Dit geeft schoolleiders zekerheid over de kwaliteit van de uitvoering van het professionaliseringsaanbod.

De verificatie richt zich op vijf aspecten in het waarderingskader:

  • de voorlichting over het professionaliseringsaanbod
  • de inhoud en het niveau van het professionaliseringsaanbod
  • de kwaliteit van het personeel
  • de kwaliteit van de organisatie
  • de certificaten

Benieuwd van welk aanbod verificatie-audits zijn uitgevoerd? Je vindt ze op de website.