Beroepsstandaard Schoolleiders PO geactualiseerd

Uit onderzoek blijkt dat hoe beter de schoolleider hoe beter de kwaliteit van het onderwijs. Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert het beroep van schoolleider. Wat is in de jaren ’20 van deze eeuw een goede schoolleider? Dat is vastgelegd in de nieuwe beroepsstandaard. Deze beschrijft wat schoolleiders in het PO zien als de kern van hun beroep én verwijst naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap.

Door praktijk en wetenschap bij elkaar te brengen
Voor de actualisering zijn praktijk en wetenschap bij elkaar gebracht. Na literatuuronderzoek door onderzoeker en adviseur Peter Sleegers volgden vele dialogen met schoolleiders en belanghebbenden. Met alle verworven kennis is een projectgroep van schoolleiders uit verschillende contexten aan de slag gegaan. Ook over het concept hebben schoolleiders en belanghebbenden meegepraat. Op het resultaat kunnen schoolleiders trots zijn. Als praktijk en wetenschap bij elkaar worden gebracht om de beroepsstandaard van schoolleiders in het PO te actualiseren ontstaat het beste resultaat.

Leiderschapspraktijken centraal
Bij de vorige beroepsstandaard lag de focus op onderwijskundig leiderschap en op de competenties van de schoolleider. In de nieuwe beroepsstandaard staan leiderschapspraktijken centraal: een goede schoolleider werkt aan een gedeelde visie op onderwijs, kan deze vertalen in concrete doelen en staat open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Een schoolleider stimuleert leraren en andere medewerkers om zich te ontwikkelen en hun kwaliteiten en talenten in te zetten. Daarnaast creëert een goede schoolleider een professionele cultuur waardoor leraren elkaar kunnen vertrouwen en zorgt ervoor dat leraren goed les kunnen geven. Bovendien onderhoudt en investeert een goede schoolleider in goede relaties met ouders, gemeenten en zorgverleners. Op deze manier speelt een schoolleider een cruciale rol in de verbinding tussen leerlingen, leraren, andere medewerkers, schoolbestuurders en de omgeving van de school.

Persoonlijk leiderschap
Naast de vijf leiderschapspraktijken maken ook persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden, capaciteiten en de persoonlijke ethiek van de schoolleider onderdeel uit van de nieuwe beroepsstandaard. Persoonlijk leiderschap heeft te maken met de identiteit van de schoolleider: wie ben en wil ik zijn. Persoonlijk leiderschap helpt de schoolleider de leiderschapspraktijken vorm te geven.

Sterk Staaltje Schoolleiderschap
Schoolleiders werken individueel én als beroepsgroep voortdurend aan hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor anderen. Het Schoolleidersregister PO stimuleert de ontwikkeling van individuele schoolleiders en van de beroepsgroep. De ontwikkeling van de beroepsgroep mag gezien worden.