Meer ruimte voor schoolleiders door nieuwe herregistratiecriteria

In het najaar van dit jaar veranderen de herregistratiecriteria zodat er meer ruimte en flexibiliteit voor schoolleiders ontstaat. Met dit bericht blikken we alvast vooruit.

Wat verandert er aan het register?
Schoolleiders hoeven straks niet meer te kiezen voor 3 professionaliseringsthema’s. Het wordt mogelijk je helemaal in één onderwerp te verdiepen of in meerdere onderwerpen. In het nieuwe register dat in het najaar live gaat is een catalogus opgenomen met gecertificeerd professionaliseringsaanbod. In deze catalogus tonen we straks wat de leerdoelen zijn van een opleiding. Zo kan iedere schoolleider kiezen voor aanbod dat het best aansluit bij de eigen leerdoelen. Schoolleiders die wél willen kiezen voor aanbod via de professionaliseringthema’s kunnen dat overigens gewoon blijven doen. Schoolleiders die al beschikken over een certificaat hoeven niet meer eerst door een heel keuzemenu voordat ze het certificaat kunnen uploaden. Het wordt gemakkelijker om een opleiding te selecteren en het certificaat te uploaden.

Wanneer kan ik straks herregistreren?
Een schoolleider kan straks herregistreren als hij 100 punten heeft gehaald. Al het aanbod krijgt straks een herregistratiewaarde toegekend, uitgedrukt in punten. Aanbod krijgt minimaal 10 punten en maximaal 100 punten, afhankelijk van het niveau en de inhoud van het aanbod. Nieuw is dat ook de studiebelasting meegewogen wordt. De waarde van bestaand aanbod is vergelijkbaar met de waarde die het nu heeft. Het kan dus niet gebeuren dat een cursus of opleiding die schoolleiders al hebben gevolgd of daar nog mee bezig zijn opeens minder (of meer) waard wordt.

En hoe zit het met informeel leren?
De mogelijkheid van valideren van informeel leren blijft natuurlijk bestaan.

Wat gebeurt er met de professionaliseringsthema’s?
De professionaliseringsthema’s zijn straks - net als nu - het inhoudelijke referentiepunt voor de certificering van professionaliseringsaanbod. Schoolleiders hoeven dus niet meer te kiezen voor professionaliseringsthema’s. In het register is straks wél te zien wat het verband is tussen professionaliseringsaanbod en de professionaliseringsthema’s.

Wanneer is meer bekend?
De nieuwe herregistratiecriteria gaan in als het nieuwe register Live gaat. Het ziet ernaar uit dat dit in oktober gaat plaatsvinden. Na de zomervakantie komt meer informatie en in het najaar worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.