Pittige discussies over leiderschapspraktijken van schoolleiders

Schoolleiders PO actualiseren hun beroepsstandaard. De projectgroep waar niet alleen schoolleiders maar ook een wetenschapper deel van uit maakt, werkt aan een wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van 5 of 6 leiderschapspraktijken van schoolleiders in het PO die voor alle schoolleiders herkenbaar zijn. Dat is geen eenvoudige opgave.

Op 15 mei was de persoon van de leider onderwerp van gesprek. Die persoon is belangrijk maar hoe laat je dat zien in een beroepsstandaard? Moet persoonlijk leiderschap centraal komen te staan of is het ondersteunend aan de andere leiderschapspraktijken? Neem je persoonskenmerken op in de beroepstandaard of gaat het er juist om dat de schoolleider reflecteert op wat hij of zij meebrengt als persoon? En hoe zit het met de rol van de schoolleider bij de ontwikkeling van het team. Ga je daarbij uit van de ontwikkeling van het team als geheel of gaat het juist om de individuele ontwikkeling van ieder lid van de projectgroep? Of moet het allebei opgenomen worden in de beroepstandaard? Welke plek moet bedrijfsvoering in de beroepsstandaard krijgen? Hoe verwoorden we de rol van de schoolleider bij het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur in de beroepsstandaard?

Nog vóór de zomervakantie ligt er een concept en kunnen schoolleiders en andere belanghebbenden reageren.