Nieuw professionaliseringsaanbod

Gaat je voorkeur voor je herregistratie uit naar het volgen van een opleiding uit het gecertificeerde professionaliseringsaanbod, dan heb je een ruime keuze. In je persoonlijke account van het register vind je een compleet overzicht van het formele aanbod waarmee je kunt herregistreren.

Sinds dit schooljaar is het gecertificeerde professionaliseringsaanbod uitgebreid met:

Academica Business College
Professionele Leergemeenschappen

Academie voor Psychodynamica
Professioneel coach Practitioner

Bos Onderwijs Consultancy
Opleiding Kwaliteitszorg en Opbrengstgericht werken
Leergang Vormgeven aan kwaliteitsbeleid (schoolniveau)
Leergang Vormgeven aan kwaliteitsbeleid (bestuursniveau)
Leergang Kwaliteitszorg en het gebruiken van instrumenten voor kwaliteitszorg
Leergang Leidinggeven aan de ontwikkeling van leraren
Leergang Het team betrekken bij het schoolplan en het jaarplan (uitwerken)
Leergang Documenten Kwaliteitszorg

Bureau Wolters
In relatie staan tot de omgeving
Persoonlijk Leiderschap

Cedin
Tandem driedaagse, driedaagse cursus voor het tandem directeuren intern begeleider

Centrum Pedagogisch Contact
Sturen op autonomie voor leiders

Clooser2
Foocus2: Intervisie voor schoolleiders, route deelnemer/voorzitter
Foocus2: Intervisie voor schoolleiders, route voorzitter/mentor

Coach Boulevard
Opleiding Basis Coaching
Coachend Leiderschap 3.0
Teamcoaching op Wendbaarheid

Noorderwijs
Verkennende leergang bestuurlijk leiderschap

Het Onderwijsbureau
Veerkrachtig leiding geven aan inspirerend onderwijs

LEAN-kracht
Post-leerKRACHT Leergang Lean voor Schoolleiders

Noordijk Dalton Advies
Opleiding leidinggevenden in Daltonscholen deel 2 Professionaliseringsthema Regie & Strategie
Leidinggeven aan verandering Professionaliseringsthema 6

Onderwijs maak je samen
Toekomstgericht leiderschap naar toekomstbestendig onderwijs
Post HBO-opleiding interim schoolleider Primair Onderwijs

Overdenkwerk
Filosofie en leiderschap. Besturen met pathos, logos en ethos

Penta Nova
Strategisch leiderschap

Praktijk Verdiept
Verdiepend Leiderschap door ZKM (ZelfKonfrontatieMethode)

't Mannetje & Co
Talentwaarderend werken aan verandering

Use Your Talents
Communicatie & Coaching Vaardigheden voor Schoolleiders

Uitgeverij Koninklijke van Gorcum i.s.m. Dair Academy
Mastercourse Onderwijskwaliteit

Windesheim
Sturen op onderwijskwaliteit met behulp van ICT