Onderzoek met positieve BKO-evaluatie inzetten voor herregistratie

Schoolleiders, die deelnemen aan onderzoekstrajecten met een positieve BKO-evaluatie zoals kenniskringen of wetenschapswerkplaatsen van hogescholen, kunnen dit inzetten voor hun herregistratie.

Hogescholen kunnen deze trajecten in het register laten opnemen. Het onderzoek moet relevant zijn voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders, de tijdinvestering van een schoolleider moet minimaal 180 uur bedragen en de trajecten moeten geëvalueerd zijn aan de hand van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). Om het onderzoek te kunnen inzetten voor de herregistratie is het noodzakelijk dat zij een bewijs van deelname ontvangen van de Hogeschool. Na deelname aan een onderzoekstraject met BKO-evaluatie kunnen schoolleiders dit bewijs van deelname uploaden in het register. Hogescholen kunnen een verzoek indienen voor opname van een onderzoekstraject in het register.