Vanaf najaar 2019 status 'verlopen herregistratie' zichtbaar

Een beroepsregister maakt transparant van welke beroepsbeoefenaren bekend is dat zij werken aan hun professionalisering en van welke beroepsbeoefenaren dit niet bekend is. Vanaf dit najaar wordt in het openbaar register zichtbaar welke schoolleiders hun registratie hebben laten verlopen. Schoolleiders die niet voldoen aan de vereisten voor herregistratie, krijgen in de eerste zes maanden na het verlopen van hun registratie, in het register de toevoeging ‘onder voorwaarden’.  

Is het niet gelukt om binnen die zes maanden te herregistreren, dan wijzigt de status in ‘herregistratie verlopen’. Later herregistreren leidt niet tot veranderingen in de volgende herregistratiedatum: die blijft staan op vier jaar na de eerste herregistratiedatum.

Enkele schoolleiders hebben niet tijdig een herregistratie aangevraagd. Zij ontvangen binnenkort bericht over wat in het openbaar register zichtbaar zal zijn en wat dit betekent voor hun volgende herregistratiedatum.

Voorkom een verlopen status en vraag uw herregistratie op tijd aan!