Vacature schoolleiders voor de projectgroep actualisering beroepsstandaard

Lid van de projectgroep actualisering beroepsstandaard

Een goede schoolleider word je niet zomaar. En een goede schoolleider blijven, gaat ook niet vanzelf. Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning.

Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep van schoolleider te versterken. Een van de taken van het Schoolleidersregister PO is het ontwikkelen van een kennisbasis. Deze kennisbasis bestaat uit een beroepsstandaard, professionaliseringsthema’s en een beschrijving van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die het beroep van schoolleider gaan beïnvloeden. Het Schoolleidersregister PO actualiseert in 2020 de beroepstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs.

Naar wie zijn we op zoek?
Drie schoolleiders met een visie op het beroep van schoolleider. Je hebt een ruime ervaring als schoolleider op verschillende scholen. Je bent in staat je te verdiepen in onderzoek naar het beroep van schoolleider, hierover in gesprek te gaan met schoolleiders en belanghebbenden, je praktijkervaring in te brengen en samen met de projectgroep te komen tot een concept van de geactualiseerde beroepsstandaard.

Wat ga je doen?
Samen met twee andere schoolleiders en twee onderzoekers vorm je een projectteam en werk je aan de actualisering van de beroepsstandaard. De projectgroep analyseert de verzamelde onderzoeksgegevens en komt tot een eerste ontwerp van de geactualiseerde beroepsstandaard. Daarna ga je in gesprek met schoolleiders en belanghebbenden om het eerste concept te toetsen en stel je het concept bij. Gedurende enkele maanden wordt dit bijgestelde concept getoetst door het concept aan zo veel mogelijk schoolleiders en belanghebbenden voor te leggen en de feedback systematisch vast te leggen zodat de feedback verwerkt kan worden in het concept dat voor vaststelling wordt voorgelegd aan schoolleiders tijdens een grote bijeenkomst eind 2020. De leden van het projectteam communiceren over het proces van ontwikkelen en voeren op verschillende manieren de dialoog over de inhoud van de geactualiseerde beroepsstandaard in wording. Een communicatiemedewerker ondersteunt de projectgroep hierbij.

Wat bieden wij?
Je werkt samen met een klein projectteam van enthousiaste schoolleiders en onderzoekers. Het projectteam wordt ondersteund door een communicatiemedewerker. Je kunt jouw kennis en ervaring als schoolleider inzetten om te komen tot een eigentijdse beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Kortom een leerzame en leuke nevenfunctie!

Het project loopt van maart 2020 tot en met december 2020. Over de omvang van je inzet voeren we overleg. We bieden een vergoeding van € 50,- per uur en uiteraard worden óók reiskosten vergoed.

Hoe ziet de een procedure eruit?
Een gesprek van een uur in maart 2020 waarin we bespreken of je voldoet aan de criteria, of je voldoende tijd kunt investeren en of je goed in het projectteam past.

Meer informatie
Bel voor meer informatie over deze functie met Marja Creemers, directeur Schoolleidersregister PO: telefoonnummer 030 2347360.

Belangstelling?
Mail je brief uiterlijk 28 februari a.s. naar m.creemers@schoolleidersregisterpo.nl