Uitschrijven

Verzoek tot uitschrijving

Uw registratienummer staat in uw persoonlijke registeraccount onder het kopje ‘Mijn gegevens’
Akkoordverklaring(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

In het privacyreglement kunt u nalezen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt nadat u bent uitgeschreven.

Akkoordverklaring(verplicht)

Let op: Mocht u bij verzending een foutmelding krijgen bij gebruik van de browser Edge, dan verzoeken wij u gebruik te maken van een andere browser.

Belangrijke informatie

Door het invullen van dit formulier en het aanvinken van het selectievakje geeft u expliciet opdracht tot uitschrijving uit het Schoolleidersregister. Na ontvangst van uw opdracht start de uitschrijfprocedure. Bij het verwijderen van uw account moet het Schoolleidersregister een herroepingsperiode van 6 weken in acht nemen, gerekend vanaf de datum dat de opdracht is verleend. Hierdoor blijft uw account na uw opdracht nog enige tijd zichtbaar.

Cao

Omdat registratie een cao verplichting is voor directieleden in het primair onderwijs (zie artikel 9.7), kunnen wij geen account verwijderen wanneer er een actieve overeenkomst met bestuur in het account vermeld staat. Wij vragen u daarom uitdrukkelijk om de datum van uw uitdiensttreding als schoolleider in uw account in te vullen. Het Schoolleidersregister PO staat technisch niet toe dat u een datum in de toekomst invult. U kunt de wijziging daarom pas op of na de datum van uw uitdiensttreding in het register invullen.

Titel

Met verwijdering van uw gegevens uit het Schoolleidersregister PO vervalt uw eventuele RDO of RADO registratie. Nadat uw account verwijderd is, heeft u geen recht meer op het gebruik van de titel RDO of RADO en het daarbij behorende beeldmerk. Voor het verwijderen van uw gegevens hanteren wij het privacyreglement en registerreglement.

Account behouden

Graag willen wij u erop wijzen dat u er ook voor kunt kiezen om uw account te behouden. U behoudt uw titel (tot deze verloopt). Als u weer een directiefunctie aanvaardt, kunt u uw account gemakkelijk laten herleven door een nieuwe overeenkomst met bestuur in te vullen. Voor de herregistratie wordt dan rekening gehouden met de periode dat u niet in een directiefunctie werkzaam bent geweest.
Als u hiervoor kiest hoeft u dit formulier niet in te vullen en op te sturen, maar verzoeken wij u de einddatum van uw overeenkomst met bestuur in het register te noteren.

Aanpassen accountgegevens

  • U logt in
  • U klikt op: tabblad Mijn register
  • U gebruikt de volgende sub-tabbladen:
    Mijn gegevens: Hier kunt u uw e-mailadres en wachtwoord aanpassen
    Overeenkomst(en): Hier klikt u op het potlood icoontje naast de overeenkomst. U kunt nu een einddatum invullen
    Persoonsgegevens: Hier kunt u uw post- en factuuradres wijzigen

Om zorgvuldigheidsredenen maken wij u graag attent op de registratie afspraken die in de cao PO (zie art. 9.7) zijn vastgelegd.