Uitschrijven

Verzoek tot uitschrijving

Uw registratienummer staat in uw persoonlijke registeraccount onder het kopje ‘Mijn gegevens’

Reden uitschrijving

Met het oog op de cao-bepalingen zal worden beoordeeld of uitschrijving kan plaatsvinden

Akkoordverklaring *
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de bijeenkomst.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de bijeenkomst.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de bijeenkomst.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

totdat uw uitschrijving is gerealiseerd. Deze termijn is in het kader van de Archiefwet vastgesteld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Belangrijke informatie

Door het invullen van dit formulier en het aanvinken van het selectievakje geeft u expliciet opdracht tot uitschrijving uit het Schoolleidersregister. Na ontvangst van uw opdracht start de uitschrijfprocedure. Bij het verwijderen van uw account moet het Schoolleidersregister een herroepingsperiode van 6 weken in acht nemen, gerekend vanaf de datum dat de opdracht is verleend. Hierdoor blijft uw account na uw opdracht nog enige tijd zichtbaar.

Cao

Omdat registratie een cao verplichting is voor directieleden in het primair onderwijs (zie art. 9.11 en 9.12), kunnen wij geen account verwijderen wanneer er een actief dienstverband in het account vermeld staat. Wij vragen u daarom uitdrukkelijk om de datum van uw uitdiensttreding als schoolleider in uw account in te vullen. Het Schoolleidersregister PO staat technisch niet toe dat u een datum in de toekomst invult. U kunt de wijziging daarom pas op of na de datum van uw uitdiensttreding in het register invullen.

Kosten

Alle schoolleiders die met een actief dienstverband in het register staan ingeschreven, ontvangen elk jaar een factuur voor de jaarlijkse bijdrage. De uitschrijving kan pas verwerkt worden wanneer deze bijdrage voor het huidige jaar is voldaan. De jaarlijkse bijdrage is een vast bedrag dat niet verrekend of gerestitueerd wordt.

Titel

Met verwijdering van uw gegevens uit het Schoolleidersregister PO vervalt uw eventuele RDO of RADO registratie. Nadat uw account verwijderd is, heeft u geen recht meer op het gebruik van de titel RDO of RADO en het daarbij behorende beeldmerk. Voor het verwijderen van uw gegevens hanteren wij het privacyreglement en registerreglement.

Account behouden

Graag willen wij u erop wijzen dat u er ook voor kunt kiezen om uw account te behouden. Zo lang u geen actief dienstverband in uw account heeft staan, bestaat er geen betalingsverplichting. U behoudt uw titel (tot deze verloopt). Als u weer een directiefunctie aanvaardt, kunt u uw account gemakkelijk laten herleven door een nieuw dienstverband in te vullen. Voor de herregistratie wordt dan rekening gehouden met de periode dat u niet in een directiefunctie werkzaam bent geweest.
Als u hiervoor kiest hoeft u dit formulier niet in te vullen en op te sturen, maar verzoeken wij u de einddatum van uw dienstverband in het register te noteren.

Aanpassen accountgegevens

  • U logt in
  • U klikt op: tabblad Mijn register
  • U gebruikt de volgende sub-tabbladen:
    Mijn gegevens: Hier kunt u uw e-mailadres en wachtwoord aanpassen
    Dienstverbanden: Hier klikt u op het potlood icoontje naast het dienstverband. U kunt nu een einddatum invullen
    Persoonsgegevens: Hier kunt u uw post- en factuuradres wijzigen

Om zorgvuldigheidsredenen maken wij u graag attent op de registratie afspraken die in de cao PO (zie art. 9.11 en 9.12) zijn vastgelegd.