Kunt u zich al registreren?

In dit schema kunt u nagaan onder welke voorwaarden u kunt registreren.