Toetsend assessment

Wanneer u geen schoolleidersopleiding of relevante master heeft afgerond, kunt u zich registreren met een toetsend assessment. Het Schoolleidersregister PO heeft een aantal assessments gecertificeerd, die vaststellen of schoolleiders aan de beroepsstandaard voldoen:

Let op: Andere assessments, zoals selectieassessments, zijn niet geschikt voor registratie.

Let op: U bent registratieplichtig vanaf het moment dat u benoemd bent als schoolleider. Heeft u nog geen kwalificatiebewijs, zoals een certificaat van een toetsend assessment? U kunt maximaal 6 maanden uitstel krijgen, gerekend vanaf het moment van aanstelling.