Opleidingen vanaf schooljaar 2014/2015

Schoolleidersopleidingen die gestart zijn vanaf augustus 2014 worden opgenomen in het register als vaststaat wat de kwaliteit hiervan is. Hiervoor moeten de aanbieders van deze opleidingen zelf een beoordeling aanvragen bij het Schoolleidersregister PO. Zodra een opleiding gecertificeerd is, komt deze op de website en in het register te staan. Deze opleidingen kunt u gebruiken voor uw registratie. 

Staat uw opleiding er niet bij? Geef deze dan aan ons door via info@schoolleidersregisterpo.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met de opleider.

Gecertificeerde opleidingen

De volgende opleidingen die na 1 augustus 2014 van start zijn gegaan, zijn gecertificeerd en geven daarmee de zekerheid dat ze in het kader van registratie (en de masters ook in het kader van herregistratie) als kwalificatie kunnen worden opgevoerd. Deze opleidingen krijgen bovendien het beeldmerk van het Schoolleidersregister PO.

 

Academica Business College/ Netherlands Business Academy

 • MBA Leading 21st Century Learning - master

Avans Hogeschool

 • Master of Business Administration (MBA) - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).
 • Masterclass Bedrijfskundig Management - vakbekwaam
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).
 • Masterclass Verandermanagement - vakbekwaam
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).
 • Masterclass Strategisch Management - vakbekwaam
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).

Brokx Consultance

 • Schoolleider Primair Onderwijs (gestart vanaf studiejaar 2015/2016) - vakbekwaam

Business School Nederland

 • Executive - Young Professional - en Distance learning / AL MBA - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).

Centrum voor Nascholing

 • Masteropleiding Integraal Leiderschap in 2 jaar - master
 • Opleiding (tot/voor) Schoolleider PO jaar 1 / Opleiding Schoolleider Basisbekwaam - basisbekwaam
 • Opleiding (tot/voor) Schoolleider PO jaar 2 / Opleiding Schoolleider Vakbekwaam - vakbekwaam
 • Opleiding (tot/voor) Schoolleider PO jaar 1 - maatwerkopleiding ism AVS - basisbekwaam
 • Opleiding (tot/voor) Schoolleider PO jaar 2 - maatwerkopleiding ism AVS - vakbekwaam

Fontys

 • Master MLE - master

Hanzehogeschool Groningen Instituut voor Bedrijfskunde

 • Master Leiderschap - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).

Hogeschool NCOI

 • Master of Business Administration (MBA) - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).
 • Master Management, Cultuur en Verandering, specialisatie Onderwijsmanagement - master

Hogeschool Rotterdam

 • Voortgezette Opleiding Management - vakbekwaam
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).

Hogeschool Utrecht

 • Master Management of Education (2010-2016) - master
 • Schoolleiderstraject Basisbekwaam - basisbekwaam
 • Schoolleiderstraject Vakbekwaam - vakbekwaam

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

 • Master management en innovatie in maatschappelijke organisaties  - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).

Inschool Academie

 • Opleiding tot Schoolleider Primair Onderwijs RADO - basisbekwaam
 • Opleiding tot Schoolleider Primair Onderwijs RDO - vakbekwaam

Magistrum

 • Basisbekwaam - basisbekwaam
 • Master MEL (Saxion) - master
 • Master MLE (Fontys) - master
 • Vakbekwaam - vakbekwaam

MijnID.nu

 • Schoolleiders van betekenis - vakbekwaam

Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO)

 • Master of Educational Management - master

 

NHL Hogeschool

 • Bedrijfskunde - Management, Economie en Recht (MER) (2008-heden) - vakbekwaam
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).
 • Human Resource Management (HRM) (2008-heden) - vakbekwaam
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).
 • Schoolleidersopleiding Basisbekwaam - basisbekwaam
 • Schoolleidersopleiding Vakbekwaam - vakbekwaam

Penta Nova

 • Master Educational Leadership (Marnix Academie; Hogeschool Driestar; Hogeschool Viaa; Hogeschool INHolland; Chr. Hogeschool Ede) - master
 • Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam - basisbekwaam
 • Schoolleider Primair Onderwijs Vakbekwaam - vakbekwaam

Rotterdam School of Management, Erasmus University

 • Parttime Master Bedrijfskunde/ Master of Science (MSc) in Business Administration - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, dissertatie etc.). 

Saxion

 • Master Educational Leadership - master

Stenden Hogeschool

 • Schoolleidersopleiding Basisbekwaam - basisbekwaam
 • Schoolleidersopleiding Vakbekwaam - vakbekwaam

The Open University

 • Master of Education (leadership and management) - master

Thomas More Leiderschapsacademie

 • Leidinggeven aan schoolontwikkeling I - basisbekwaam
 • Leidinggeven aan schoolontwikkeling II - vakbekwaam

Tias Business School

 • Executive Master of Management in Education - master
 • Master of Management and Organization - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).

TSM Business School

 • Executive MBA - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).

Universiteit Utrecht: Departement Bestuurs‑ en Organisatiewetenschap (USBO)

 • Strategisch Management in de non‑profit sector - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).

Via Vinci Academy (Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs)

 • Schoolleider Primair Onderwijs - vakbekwaam
 • Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam - basisbekwaam

Windesheim

 • MBA - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).
 • Schoolleidersopleiding Leidinggeven I (vanaf studiejaar 2015/2016) - basisbekwaam
 • Schoolleidersopleiding Leidinggeven II - vakbekwaam

Zuyd Hogeschool

 • Master Personal Leadership in Innovation & Change - master
  Let op: U kunt deze opleiding alleen als kwalificatie toevoegen wanneer u ten tijde van het volgen van deze opleiding werkzaam was als schoolleider en deze praktijkervaring daadwerkelijk heeft benut voor de invulling van de opleiding (volgens het principe van Action Learning). U wordt bij het toevoegen van de kwalificatie verzocht aanvullende informatie te uploaden waaruit dit blijkt (denk hierbij aan projectverslagen, paper etc.).
  Om deze opleiding in het kader van uw registratie op te voeren is het volgen/hebben gevolgd van de Masterclass 'Strategic Management' een voorwaarde.

Opleiders bezig met beoordeling van hun opleidingen

Van de opleidingsinstituten die hieronder staan weergegeven, is het beoordelingspanel goedgekeurd. Dat betekent dat deze instituten op dit moment bezig zijn met de beoordeling van hun schoolleidersopleidingen. Zodra de opleiding een positieve beoordeling heeft gekregen wordt deze opgenomen in het register:

 • Momenteel geen opleidingen bezig