Individuele diplomawaardering (IDW)

Heeft u (meerdere) opleidingen gevolgd die niet in het register zijn opgenomen, maar die samen wel laten zien dat u aan de basiskwalificaties voldoet? Dan kunt u uw diploma’s laten waarderen. U motiveert hoe uw opleidingen aansluiten bij de beroepsstandaard en u bespreekt dat met een deskundige.

Er is momenteel één bureau bij wie u uw diploma's kunt laten waarderen:

Let op: U bent registratieplichtig vanaf het moment dat u benoemd bent als schoolleider. Heeft u nog geen kwalificatiebewijs, zoals een certificaat van een IDW-traject? U kunt maximaal 6 maanden uitstel krijgen, gerekend vanaf het moment van aanstelling.