EVC-procedure

Schoolleiders leren niet alleen via cursussen en opleidingen, ook op school en in hun vrije tijd ontwikkelen ze allerlei competenties. Het doel van EVC (Erkennen van Verworven Competenties) is om die kennis, vaardigheden en houding een formele erkenning te geven. Aanbieders van EVC-procedures die door DUO erkend zijn voor de EVC-procedure voor schoolleiders in het primair onderwijs worden in het register opgenomen.

De volgende aanbieders van EVC-procedures zijn opgenomen in het register

Let op: U bent registratieplichtig vanaf het moment dat u benoemd bent als schoolleider. Heeft u nog geen kwalificatiebewijs, zoals een EVC-certificaat? U kunt maximaal 6 maanden uitstel krijgen, gerekend vanaf het moment van aanstelling.