Formulier aanvragen aspirant-registratie

Aanvraag tot aspirant-registratie

\

Uw registratienummer staat in uw persoonlijke registeraccount onder het kopje ‘Mijn gegevens’

In geval van adjunct-directeur volstaat einddatum basisbekwaam; in geval van directeur graag verwachte einddatum vakbekwaam invullen

Wij verzoeken u vriendelijk om, uit oogpunt van privacy, de informatie die betrekking heeft op uw salaris of inschaling onleesbaar te maken

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Schoolleidersregister PO verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling. Schoolleidersregister PO deelt uw gegevens niet met derden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Schoolleidersregister PO bewaart uw gegevens voor de duur van uw registratie. Deze termijn is in het kader van de Archiefwet vastgesteld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *