Registreren

Als schoolleider heeft u grote invloed op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Door te blijven professionaliseren kunt u de uitdagingen van het beroep niet alleen nu, maar ook in de toekomst het hoofd bieden. Het register helpt u de ontwikkeling van uw professionalisering in kaart te brengen en transparant te maken.  

Sinds juni 2013 kunnen schoolleiders die een leidinggevende functie in het primair onderwijs hebben zich inschrijven in het register. Om u vervolgens te kunnen registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) toont u aan te beschikken over de basiskwalificaties zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po. 
Eenmaal geregistreerd blijft u werken aan uw professionele ontwikkeling. In vier jaar werkt u toe naar herregistratie.